Szukaj

Wsparcie

Wsppraca

Propagujemy akcj

Na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady SPW - Fotoreporterzy wojenni

Image

ZASADY SPW - FOTOREPORTERZY WOJENNI


1/ W czasie trwania spotka na zasadach SPW, organizator moe dopuci udzia Fotoreporterw Wojennych, ale wycznie na zasadach opisanych w dalszych punktach.
2/ Fotoreporterem wojennym, w czasie trwania spotka na zasadach SPW moe by tylko osoba, ktra ukoczya 18 lat, zgosi si przed spotkaniem do organizatora, podpisze odpowiednie owiadczenie i otrzyma identyfikator, o ktrym mowa w p. 5c tego rozdziau.
3/ Za cay posiadany przez fotoreportera sprzt, odpowiada wycznie on sam. Odpowiedzialno za sprzt, bdzie jednym z punktw podpisanego wczeniej owiadczenia.
4/ Podobnie jak wszyscy uczestnicy spotka na zasadach SPW, Fotoreporter Wojenny ma obowizek zapoznania si z tymi zasadami
5/ Wyposaenie obowizkowe Fotoreportera wojennego:
a/ rodki ochrony oczu, ktre powinny by wytrzymae na postrza z amunicji AS z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni AS. Jeeli masz wtpliwoci, przestrzelaj je przed spotkaniem.
b/ czerwony materia (chusta, szmata czy inne), o wymiarach pozwalajcych na dostrzeenie go z odlegoci zasigu najmocniejszych replik
c/ specjalny Identyfikator Fotoreportera Wojennego (otrzymany przez organizatora), zawieszony na szyi przez cay czas trwania spotkania.
6/ Nieobowizkowe wyposaenie dodatkowe, ktrego posiadanie przyczyni si do wikszej satysfakcji z zabawy:
a/ opatrunek osobisty ? minimum 1 sztuka
b/ zestaw kart ran postrzaowych (z wyjtkiem rozgrywki na zasadach uproszczonych SPW WU) ? KRP (szczegy w dalszej czci) oraz kart opatrywania ran postrzaowych ORP.
7/ Fotoreporter wojenny nie moe by uzbrojony. Uzbrojony fotoreporter bdzie traktowany jak kady inny uczestnik walki, ktry rwnie moe robi w jej trakcie zdjcia, czy pisa reporta.
8/ Fotoreporter wojenny musi by ubrany tak, by by jak najmniej widoczny na polu walki, czyli jak pozostali uczestnicy ? najlepiej w mundur.
9/ Fotoreporter Wojenny ma obowizek poruszania si z wybranym oddziaem, po uzyskaniu wczeniejszej zgody jego dowdcy.
10/ Fotoreporter Wojenny ma obowizek sucha rozkazw dowdcy oddziau z ktrym si porusza, bd jego zastpcw.
9/ Zasada jest taka, e do posiadajcego identyfikator i nieuzbrojonego Fotoreportera Wojennego nie wolno strzela. Gdy jednak z jaki wzgldw Fotoreporter zostanie postrzelony, musi stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.