Szukaj

Wsparcie

Wsppraca

Propagujemy akcj

Na stronie

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady SPW - Pojazdy Transportowe i Opancerzone

Image

SYMULACJA POLA WALKI

POJAZDY TRANSPORTOWE I OPANCERZONE

WSTP


1. W czasie trwania spotka na zasadach SPW, organizator moe dopuci moliwo wykorzystania pojazdw zarwno transportowych jak i opancerzonych, w ograniczonej przez niego iloci.
2. Taki pojazd naley wczeniej zgosi do Organizatora i czeka na zgod na jego dopuszczenie.
3. Waciciel pojazdu decydujc si na jego wykorzystanie ma obowizek zastosowa si do wszystkich punktw zawartych w niniejszych zasadach.
4. Waciciel pojazdu decydujc si na jego wykorzystanie, bierze na siebie ca odpowiedzialno za jego ewentualne zniszczenia, a co za tym idzie, nie bdzie roci adnych pretensji w tym prawnych zarwno w stosunku do Organizatora jak i innych Uczestnikw zabawy.
5. Osoba kierujca pojazdem musi posiada odpowiednie uprawnienia do jego kierowania.
6. Organizator nie odpowiada za aden wypadek, w ktrym bra udzia wykorzystywany pojazd.
7. Ewentualne kary, mandaty itp., zwizane z wykorzystaniem pojazdu w czasie trwania SPW le po stronie osoby kierujcej pojazdem.
8. Wszystkie osoby przebywajce w takim pojedzie, maj obowizek posiada zaoon cay czas ochron oczu.
9. Prdko pojazdw nie moe przekracza 30 km/h
10. Jeeli Organizator dopuszcza podczas trwania SPW RESPy, pojazd te im podlega.
UWAGA!!!Obowizuje cakowity zakaz strzelania do innych pojazdw ni te, o ktrych mowa w tych zasadach.

ROZRӯNIENIE I OZNACZENIE POJAZDW.

1.Pojazdem transportowymwykorzystanym w czasie Symulacji Pola Walki, nazywamy kady pojazd, ktry jest w odpowiedni sposb oznakowany i suy przewoeniu osb lub adunkw:
a/ pojazd musi posiada przymocowane na tam klejc, na magnes lub w inny sposb tablice informacyjne w widocznych miejscach na masce przedniej, na tylnej szybie, na prawym boku i na lewym boku
b/ kolor tablicy: biay. Na samochodach o jasnych kolorach, kolor tablicy czarny.
c/ wymiary tablicy informacyjnej: minimum 32 cm x 45 cm (rozmiar papieru oglnie dostpny)
d/ tablica informacyjna musi zawiera napis SPW w kolorze czarnym, na biaym tle lub biaym, na czarnym tle. Napis musi by czytelny i widoczny z odlegoci minimum 100 metrw
e/tablice do cignicia i wydrukowania >>

2.Pojazdem opancerzonymwykorzystanym w czasie Symulacji Pola Walki, nazywamy kady pojazd, ktry jest w odpowiedni sposb przygotowany i suy przewoeniu osb lub adunkw.
a/ Pojazd opancerzony musi posiada widoczne ?osony balistyczne?, tzn e ze wszystkich stron musi by osonity grub tektur, pyt pilniow lub innym materiaem, ktrego nie moe przebi strza z repliki.
b/ ?osona balistyczna? nie moe utrudnia kierowcy naleytej widocznoci.
3. Dodatkowe oznaczenie pojazdw od zmierzchu do witu.
Jeeli samochd bdzie uytkowany od zmierzchu do witu musi dodatkowo posiada diody:
- w kolorze niebieskim ? pojazd transportowy
- w kolorze zielonym ? pojazd opancerzony
Diody musz by umieszczone w widocznych miejscach na masce przedniej, na tylnej szybie, na prawym boku i na lewym boku.
Przykadowe diody do zakupu ( linki poznawcze)
UWAGA!!!diody musz by widoczne w nocy z minimum 100 metrw

ELIMINACJA POJAZDW

1. Uczestnikw SPW obowizuje zakaz strzelania zreplik bronido pojazdu transportowego, chyba e posiada on odkryt cz transportow, na ktrej znajduj si gracze i/lub gracze poruszaj si w jego okolicach. Do pojazdu opancerzonego strzela mona.
a/ Strza z repliki nijak nie eliminuje pojazdu, jeeli natomiast zostanie trafiona osoba przebywajca w takim pojedzie, zostaje uznana jako trafiona i zachowuje si zgodnie z obowizujcymi zasadami.
b/ jeeli zostanie trafiony kierowca, musi on natychmiast zatrzyma pojazd i wczy wiata awaryjne i zachowa si zgodnie z obowizujcymi zasadami. trafie.
c/ w przypadku ranienia kierowcy czy te jego wyeliminowania, moe go zastpi inna nietrafiona osoba i za jego zgod, prowadzi dalej pojazd. W takiej sytuacji musi wyczy wiata awaryjne i dalej uczestniczy w walce.

2. By dy do wyeliminowania pojazdw, naley rzuci w ich kierunku odpalonpetard max K206.
a/ W przypadku pojazdu transportowego musi ona wystrzeli pod pojazdem lub uderzy w niego.
- kierowca wyeliminowanego pojazdu ma obowizek natychmiast zatrzyma pojazd i wczy wiata awaryjne.
- wszystkie znajdujce si w nim osoby, zostaj uznane za trafione i zachowuj si zgodnie z obowizujcymi zasadami. Osoby z ranami lekkimi i cikimi mog zosta leczone w rodku pojazdu lub wyj z niego (osoby z ranami cikimi musz zosta wyniesione przez lekko rannych) i czeka na opatrzenie w obrbie maxymalnie 5 metrw od pojazdu.
- jeeli kierowca lub inna upowaniona przez kierowc osoba do kierowania pojazdem zgodnie z zasadami jest trupem, moe z wczonymi wiatami awaryjnymi ?opuci teren, wraz z innymi trupami.
- jeeli Organizator dopuszcza podczas trwania SPW RESPy, kierowca ma obowizek zawie osoby znajdujce si w pojedzie na RESPa.
- jeeli wszystkie osoby s zdolne do dalszych dziaa, mog pozostawi pusty pojazd z wczonymi wiatami awaryjnymi i dodatkowym wczonym kogutem, umieszczonym na dachu. (przykadowy sklep >>)
- W kadej chwili kierowca lub wyznaczona przez niego osoba zdolna do prowadzenia pojazdu moe wrci do pojazdu jako trup z czerwon szmat na gowie i opuci nim teren dziaa, zgodnie z zasadami. W takim wypadku naley zdj koguta z dachu i jecha na wiatach awaryjnych, z zachowaniem dozwolonej prdkoci.

b/ W przypadku pojazdu opancerzonego, musi ona wystrzeli wycznie pod pojazdem.
- gdy petarda wystrzeli pod pojazdem, zarwno pojazd jak i jego kierowca zostaj uznani za trafionych.
- kierowca trafionego pojazdu ma obowizek natychmiast go zatrzyma i wczy wiata awaryjne, a nastpnie postpowa wg zasad dotyczcych osoby trafionej.
- wszystkie znajdujce si w pojedzie osoby (oprcz kierowcy), uznaje si za niepokrzywdzone, a adunek za niezniszczony.
- kierowca moe przekaza pojazd innej osobie, ktra wyczajc wiata awaryjne, moe dalej kontynuowa jazd wraz z wszystkimi osobami znajdujcymi si w pojedzie i adunkiem.
- Jeeli nie ma osoby, ktra moe prowadzi dalej pojazd, zostaje on uznany za wyeliminowany. W takim przypadku wszystkie osoby znajdujce si w nim maj obowizek go opuci w cigu maksymalnie jednej minuty od chwili trafienia, zabierajc znajdujcy si ewentualnie adunek w pojedzie.
Pozostawiony pojazd musi mie wczone wiata awaryjne wraz dodatkowym, wczonym kogutem, umieszczonym na dachu. (przykadowy sklep >>)
- nieopuszczenie przez kogo pojazdu w cigu minuty oznacza jego mier.
- kolejny wybuch petardy pod pojazdem opancerzonym oznacza jego wyeliminowanie, wraz z wszystkimi osobami w nim si znajdujcymi.

3. Do cakowitej eliminacji pojazdu opancerzonego, dopuszcza si uycierepliki wyrzutni ppanc.
W takim przypadku naley posiada replik wyrzutni rakiet ppanc. Do strzau z repliki wyrzutni, uywamy rakiet sylwestrowych typu ?kijanka? czy "gwizdek" (przykad >>), ale nie wikszych ni ich odpowiednik petardy K0206.
- bezporednie trafienie w pojazd opancerzony, eliminuje go z dalszej gry wraz z adunkiem i wszystkimi znajdujcymi si w nim osobami.
- osoby znajdujce si w obrbie do 5 metrw wkoo wyeliminowanego w ten sposb pojazdu, zostaj uznane za trafione i postpuj zgodnie z zasadami osb trafionych.
- jeeli Organizator dopuszcza podczas trwania SPW RESPy, kierowca ma obowizek zawie osoby znajdujce si w pojedzie na RESPa.

UWAGA!!!Repliki wyrzutni ppanc. Nie mona uywa w stosunku do osb i do pojazdu transportowego.