Szukaj

Wsparcie

Wsppraca

Propagujemy akcj

Na stronie

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

10th Mountain


O NAS

Powstanie:Pomys na grup zrodzi si na pocztku lipca 2007 roku po operacji "Mangusta II", czyli kontynuacji urodzinowego scenariusza grupy BAT d. Pomysodawc grupy by dMon, a swj pomys wprowadzi w ycie razem z Dakot. IDE PRZYWIECAJC zaoeniu XII Legionu byo poczenie w oddziale osb z podobnym podejciem do ASG - szacunek dla dowdcw, dyscyplina w czasie gry, wsppraca w grupie i lojalno.

Nazwa:Dakota zaproponowa XII Legion i nazwa ta zostaa jednomylnie przyjta przez wszystkich czonkw oddziau. Nawizuje ona do autentycznego legionu Cesarstwa Rzymskiego zaoonego przez Juliusza Cezara w roku 58 p.n.e. Wspomniany Legion Zosta obdarzony tytuem Fulminata (Piorunujca) przez cesarza Marka Aureliusza 174 roku n.e. za zwycistwo nad Germanami w czasie burzy.

Charakter i sposb dziaania grupy:WSZECHSTRONNO; nie specjalizujemy si w konkretnym elemencie dziaa "wojennych". Zawsze staramy si by najlepsi. Osoby nalece do XII Legionu musz posiada czysto militarne zacicie, akceptujce obowizujce w pododdziale stopnie wojskowe i specjalizacje. Stopnie zaznaczaj bardzo delikatnie hierarchi w XII Legionie, a specjalizacje s nadawane dla podkrelenia kierunku, w jakim poda w oporzdzeniu i uzbrojeniu konkretny legionista.

Stylizacja:W XII Legionie staramy si stylizowa na 10 grsk dywizj armii USA. Dokadnie 30th Infantry Regiment z 4th Brigade z 10th Mountain Division znany take jako "Wild Boars". Wicej o tej jednostce w dziale "Rekonstrukcja"

Mundur:Statut XII Legionu okrela, e jedynym kamuflaem stosowanym w naszym pododdziale jest UCP.

Oporzdzenia:Podobnie jak w przypadku mundurw kamufla to UCP.

Rekrutacja:XII Legion jest grup otwart na nowych czonkw, zanim jednak wejdziesz w nasze struktury musisz speni dwa najwaniejsze warunki: A - zaakceptowa statut XII Legionu, B - by zaakceptowanym (jednomylnie) przez wszystkich Legionistw. W sprawie ewentualnego przystpienia do XII Legionu pisz na adres dmon(a)batlodz.pl


REKONSTRUKCA

10 Grska jest dywizj suc dla U.S Army od 1985 roku. Jest jednoczenie jedn z najmodszych dywizji w armii amerykaskiej. Jej korzenie jednak sigaj I i II Wojny wiatowej.
Pierwsza 10th Infantry Division zostaa aktywowana podczas I Wojny wiatowej. Przeksztacona po wojnie w Panama Canal Division do II W nie miaa adnego zwizku z pniejsz 10 Grsk.

10 Dywizja Grska - od narciarza do onierza >>>

US Army 10th Mountain Division mimo nazwy nie jest typow jednostk grsk. Bardziej pasuje do niej drugi czon nazwy "Light Infantry" (lekka piechota).
Postanowiono wic da "dziesitce" szereg zada wykraczajcych poza ramy grskich jednostek znanych z innych armii wiata. 10th Mountain Division jest elitarn formacj US Army, ktra otrzymuje bardzo du ilo zada zagranicznych. W tym momencie jest jedn z bardziej "eksportowych" jednostek USA. Braa ju udzia w trakcie trwania II Wojny wiatowej, w Korei, podczas operacji Pustynna Burza, w Somalii (tak, helikopter w ogniu si kania). Obecnie grska szczeglnie naznacza swoj obecno w Afganistanie i w Iraku.

Nas interesuje ten ostatni, najnowszy okres