Sztab dowodzenia

  • Rosiu - Dowdca grupy BAT d
  • dMon- Zastpca Dowdcy BAT d
  • Levy - Czonek Sztabu dowodzenia
  • Che - Czonek Sztabu dowodzenia
  • Czeczot - Czonek Sztabu dowodzenia