BAT-Stopnie wojskowe

W Grupie BAT d obowizuj stopnie wojskowe Armii Amerykaskiej.
Stopnie przydzielane s w oddziaach gwnych grupy.

Czonkowie oddziau Najemnikw posiadaj stopie: Private (PV1 ? bez pagonw) i podlegaj rozkazom Dowdcw oddziaw, do ktrych w danej chwili zostan przydzieleni.

ZASADY PRZYZNAWANIA STOPNI

W GRUPIE BAT D

1/ Stopnie w danym oddziale nadawane s przez jego Polowego Dowdc Oddziau, w porozumieniu z Dowdc Sztabowym. Dowdca Oddziau moe zasign opinii pozostaych czonkw oddziau.

2/ Kady Czonek oddziau nie moe awansowa czciej, ni raz na 6 miesicy. W szczeglnych wypadkach i przy aprobacie ze strony Czonkw oddziau, okres ten moe by krtszy.

3/ Polowego Dowdc oddziau awansuje Dowdca Sztabowy, po zasigniciu opinii od pozostaych Czonkw danego oddziau.

4/ Dowdc sztabowego mog awansowa jednoczenie i jednomylnie wszyscy Polowi Dowdcy podstawowych oddziaw w ramach BAT, Dowdcy oddziaw mog zasign opinii pozostaych czonkw grupy.

5/ Wszystkie powysze zasady dotycz zarwno awansw jak i degradacji.


Private (bez pagonw)
Skrt oficjalny: PV1
Kod NATO: OR-1

Private
Image
Skrt oficjalny: PV2
Kod NATO: OR-2

Private First Class
Image
Skrt oficjalny: PFC
Kod NATO: 0R-3

Specialist
Image
Skrt oficjalny: SPC
Kod NATO: OR-4

Corporal
Image
Skrt oficjalny: CPL
Kod NATO: OR-4

Sergeant
Image
Skrt oficjalny: SGT
Kod NATO:OR-5

Staff Sergeant
Image
Skrt oficjalny: SSG
Kod NATO: OR-6

Sergeant First Class
Image
Skrt oficjalny: SFC
Kod NATO: OR-7

Master Sergeant
Image
Skrt oficjalny: MSG
Kod NATO: OR-8

First Sergeant
Image
Skrt oficjalny: 1SG
Kod NATO: OR-8

Sergeant Major
Image
Skrt oficjalny: SGM
Kod NATO: OR-9

Command Sergeant Major
Image
Skrt oficjalny: CSM
Kod NATO: OR-9

Sergeant Major of the Army
Image
Skrt oficjalny: SMA
Kod NATO: OR-9

STOPNIE OFICERSKIE

Second Lieutenant
Image
Skrt oficjalny: 2LT
Kod NATO:O-1

First Lieutenant
Image
Skrt oficjalny: 1LT
Kod NATO: O-2

Captain
Image
Skrt oficjalny: CPT
Kod NATO: O-3

Major
Image
Skrt oficjalny: MAJ
Kod NATO: O-4

Lieutenant Colone
Imagel
Skrt oficjalny: LTC
Kod NATO: 0-5

Colonel
Image
Skrt oficjalny: COL
Kod NATO: O-6

Brigadier Genera
Imagel
Skrt oficjalny: BG
Kod NATO: P-7

Major General
Image
Skrt oficjalny: MG
Kod NATO: O-8

Lieutenant General
Image
Skrt oficjalny: LTG
Kod NATO: O-9

General
Image
Skrt oficjalny: GEN
Kod NATO: O-10

General of the Army
Image
Skrt oficjalny: GA
Kod NATO: 0-10