2010.03.27 - Gra wojenna - ARDENY 2010

O ?Bitwie o Ardeny sysza chyba kady maniak - due manewry airsoft?owe, poczone ze staraniem organizatorw o odtworzenia realiw historycznych oraz na spotkanie si w duym gronie znajomych.
Tak jak i w latach ubiegych wydarzenie poprzedzone byo wielkim rozgosem i kady w gbi duszy czeka na nie z niecierpliwoci. Duym zaskoczeniem dla organizatorw bya frekwencja i czas zapenienia si listy zgosze.


Pocztkowa planowana liczba 480 uczestnikw zostaa w kocu zamknita liczb 576 onierzy.
Ponownym zaskoczeniem okazaa si liczba uczestnikw ktrzy zjawili si w dniu imprezy. Poza jednym oddziaem ktry usprawiedliwi swoj nieobecno w oddziaach brakowa po kilka osb. Tak wic w tegorocznej bitwie brao udzia 523 uczestnikw.
Pragnc podnie klimat imprezy zostay nadane rzeczywiste nazwy jednostek, ich dowdcw jak i loga poszczeglnych oddziaw. Pieczoowicie zostaa odtworzona dokumentacja poczwszy od map a na kopertach z rozkazami koczc.

Image

Przygotowania do caej imprezy trway ju od szeciu miesicy. Organizatorzy myleli, co bdzie potrzebne, gdzie znale dogodne miejsce i czym zaskoczy uczestnikw. Poniewa rozgrywanie tej bitwy sprawdzio si w roku ubiegym ponownie wybrano Paczew jako teren bitwy, jednake z uwagi na liczb uczestnikw zwikszono trzykrotnie powierzchni rozgrywek.


Zaczy si konkretne przygotowywania do imprezy. Chopaki z 2REP odwiedzili kilkukrotnie miejsce dziaa, robic zdjcia i szykujc mapy, aby atwiej byo wszystkim porusza si w trakcie manewrw po tak rozlegym terenie. Zaatwiali sprzt naganiajcy, transport dla duej iloci sprztu i inne rzeczy potrzebne do tego, aby impreza w ogle si odbya. W biecej edycji wprowadzono duo realiw pola walki z tamtego okresu poczwszy od map poprzez zdobyczne flagi amerykaskie z nawami miejscowoci, a na wyposaeniu sanitariuszy i MP koczc.
Ogromne podzikowania nale si Rosiowi za nieocenion pomoc przy organizacji i wydruk map oraz caemu oddziaowi BAT, ktry dzielnie jako prawdziwy MP peni t nudn sub pilnujc porzdku i obsugujc wszystkich dziennikarzy i ekip telewizyjn pomimo, e palce swdziay na spustach.

Image

Due podzikowania za wkad pracy i pomysw w organizacji dziaania grupy Otto Skorzennego nale si grupie Gonzora. Szczeglne podzikowania dla firmy ?Militarialodz.pl? (Marek Dziamarski), staraniem ktrej na polu walki znalazy si nosze, aparaty telefoniczne z epoki, hemy sanitariuszy, opaski i wiele innych, a na obsudze uczestnikw w postaci sklepu z akcesoriami i gastronomi koczc. Jake miym akcentem byo na koniec przekazanie caego sprztu na rzecz 2REP ktry w cieplutkiej zbrojowni bdzie czeka na nastpn edycj.
Nie mona jednoczenie nie wspomnie o pomocy zaprzyjanionej z 2REP gminie Brjce a w szczeglnoci wjtowi gminy Panu Stanisawowi Golubowskiemu, w postaci uruchomienia wyrwniarki na drodze dojazdowej do miejsca gry.

W pitek od samego rana 2REP owcy zabrali si z zapaem do pracy.

Image

Image

Image

Image

Image


Niektrzy tak bardzo nie mogli si doczeka rozpoczcia imprezy, e zaczli przybywa do Paczewa ju w pitek by pomaga w przygotowaniach. Szczeglnie dotyczyo to grup wojsk alianckich, ktre rozpoczy budow realnych umocnie szczeglnie w rejonie Bastogne.
Na terenie wida byo pracujce grupki osb, ktre zajmoway si budow miasteczka namiotowego, podczaniem nagonienia, szykowaniem sztabu dowodzenia itd.


Wraz ze zbliajcym si wieczorem i ogniskiem zjawiao si coraz wicej zaprzyjanionych osb, ktre nie mogc si doczeka soboty przyjeday wieczorem i w nocy.

Image

Sobotni ranek przynis ze sob mawk i ochodzenie. Od wczesnego rana 2REP ?owcy szykowali si na przyjcie licznej grupy uczestnikw bitwy. Wraz z upywem czasu, maniakw na poligonie, jak i ich samochodw na parkingu byo coraz wicej. Mimo pozornego zamieszania, formacja MP ktra w tym roku bya liczna albowiem skadaa si z oddziau BAT, formacji Gonzora jak i oddziau Feldgendarmerii panowaa nad sytuacj i sprawnie wskazywaa miejsca parkingowe, a sztab prowadzi szybko i pynnie rejestracj.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Przybyli maniacy byli ju odgrnie podzieleni przez sztab dowodzenia na dwie strony konfliktu alianck i niemieck. Kada z nich skadaa si z czterech armii podzielonych na pododdziay, posiadajcych swojego dowdc oraz jego zastpc. Niemcy i Amerykanie szykowali si do akcji. Bardzo miym kolejnym zaskoczeniem byo dla organizatorw ilo uczestnikw w umundurowaniu z epoki, nie mona tu nie wspomnie o renomowanej grupie rekonstrukcyjnej ?Festung Breslau? ktra zjawia si w komplecie. Sprawdzi si pomys wysyania wojsk alianckich od razu po przyjedzie na pozycje co przy tej liczbie uczestnikw nie powodowao toku na parkingu i w przygotowaniach do gry.
Strona niemiecka miaa do wyznaczonej godziny wymarszu zakaz wstpu na pozycje alianckie co pniej bardzo fajnie sprawdzio si w czasie gry gdzie strona niemiecka nie znaa rzeczywistych umocnie obronnych strony amerykaskiej.

Po zajciu pozycji przez stron Amerykask, przyszed czas na Niemcw, ktrzy czuli lekkie zniecierpliwienie, ale zarazem podekscytowanie zwizane ze zbliajcymi si dziaaniami. Morale jak zwykle stao na wysokim poziomie i nikt w ich szeregach nie przeczuwa jak cikim przeciwnikiem oka si dzisiejszego dnia Amerykanie. Gwnym celem Amerykanw byo, aby za wszelk cen obroni miejscowoci w ktrych zajmowali pozycje. O godzinie 09.30 zgodnie z wydanymi rozkazami wojska niemieckie uday si w zwartej kolumnie do wyznaczonego miejsca koncentracji. Po przegrupowaniu rozpocz si atak. Wkrtce po caym terenie zaczy si roznosi odgosy zacitej walki: wist kompozytu, krzyki, wrzaski, wybuchy granatw oraz min, a take nawoywania o pomoc wydobywajce si z ust rannych onierzy.

Image

Image

Pocztek walk, no i zaskoczenie dla organizatorw obrona Ambleve zamiast planowanej godziny pado po 20 minutach. Zwycizcy Niemcy wraz z zdobytym sztandarem i pokonanym oddziaem 2 Armii amerykaskiej zjawili si w sztabie. Sztab podj ciekaw decyzj wspierajc atakujcych i obrocw Malmedy o przybye oddziay. Tak wic w sumie w walkach o Malmedy bray udzia cztery armie zamiast dwch ( 240 zamiast 120 uczestnikw plus 20 oddzia rezerwowy). Sztab sprawdzi w ten sposb ?pojemno? pola walki. Z relacji uczestnikw pomys ten sprawdzi si ( nie obijali si o siebie) co pozwoli w roku przyszym na zwikszenie liczby uczestnikw. Na ogromny szacunek zasuy oddzia rezerwowy sztabu ktry wysany do walki o Malmedy, w momencie otrzymania rozkazu o przegrupowaniu pomimo e znajdowali si ju ok. 10 metrw od sztandaru (czyli zwycistwa) rozkaz wykona. Podziw i szacun jako wzorzec dla wszystkich. Walki o obron Malmedy zostay nieoczekiwanie zakoczone przez wspania akcj grupy Otto Skorzennego, ktra podstpem zdobya sztandar. Dla wyjanienia ?faszywe? MP czyli grupa Otto Korzennego bya do zidentyfikowania. Na ich identyfikatorach zamiast napisu ?Confidential? by napis ?Geheim? co nikt w ferworze walki nie zauway.

Totalna ?rze? i najbardziej zacite walki byy w obronie Bastogne. Sprawdziy si budowane z takim wysikiem umocnienia. Fajnym widokiem by pokot rannych oczekujcych na pomoc medykw. Sprawdzi si rwnie pomys z noszami, niezalenie od podniesienia klimatu walki obrazki z transportowaniem rannych byy czstym widokiem. 5 Armia niemiecka wykonaa akcj z wysaniem parlamentariuszy o poddanie si i otrzymaa zwrotnie synne aliancki ?Nuts?. Niestety w tej edycji historia wywrcia si poniewa Basotogne zostao zdobyte, i zwyciska 5 Armia niemiecka wrcia do sztabu z jego sztandarem.

Image

Image

Image

Image

Image

Rwnie zacite walki toczyy si w obronie ?Baraque Mitchell? gdzie wojska alianckie broniy si tak skutecznie e 15 Armia niemiecka wycofaa si i akcja zakoczya si zwycistwem amerykanw. Po wielu godzinach ciekawych wymian ognia, zacitej walki i niespodziewanych zwrotw akcji, bitwa po rozejmie o godz. 15 30 zakoczya si walk o skady paliwa. No i znowu historia zostaa odwrcona bo wzorem roku ubiegego wygrali Niemcy. Ten ostatni atak wedug wikszoci osb by uwieczeniem caej bitwy ,poniewa ruszyy na siebie prawie wszystkie oddziay kadej ze stron i niektrzy wypluli podczas tej jednej akcji nawet pi tysicy kulek.. Na szczcie to, kto wygra nie byo najwaniejsze i dla wszystkich uczestnikw liczya si tylko dobra zabawa w przyjacielskiej atmosferze. Na sam koniec wspomnie musimy o po prostu cudnej akcji jak przeprowadzi oddzia rezerwy sztabu grupa Sfora, do ktrej doczya Grupa BAT wystpujca jako MP. Majc za zadanie obron bezporedni skadu paliwa jednym oddziaem przez 15 minut odpierali ataki prawie czterech armii niemieckich (to co z nich zostao). Szacunek za to chopy!

Oglne wraenie uczestnikw po samych manewrach byo pozytywne. Pomimo zmczenia, wszyscy wypowiadali si z wielkim entuzjazmem na temat bitwy, w ktrej wanie wzili udzia i ktre dostarczyy im mocy niezapomnianych wrae. Wszystkie pytane osoby z wielk ochot opowiaday ?na gorco? o swoich przeyciach i odczuciach z przebytych akcji: Wszelkie uwagi byy przez organizatorw ochoczo wysuchiwane, co na pewno w przyszoci pozwoli na wyeliminowanie pewnych zauwaonych problemw, a co za tym idzie zorganizowanie jeszcze lepszej imprezy. Wszyscy byli przekonani co do jednego, e przyszoroczna, czwarta ju odsona ?Bitwy o Ardeny? bdzie na pewno duym wyzwaniem dla organizatorw, ze wzgldu na wysoko podniesion poprzeczk tegorocznej zabawy.

Image

Image

Image

Image


Tekst: OldShifty
Zdjcia: Shifty, Rosiu, Yaro, Ibou, Mary, Dorolka

Galeria zdj [autor: Rosiu]Zapraszamy rwnie do obejrzenia innych galerii zdj z tych Manewrw:

- autor: Yaro - cz 1 >> cz 2 >>
- autor: Ibou - cz 1 >> cz 2 >>